Disclaimer Copyright en Beeldmateriaal

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van de website van Eropuit in de Hoeksche Waard (product van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard – SOHW) de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SOHW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van SOHW, dat daarom voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. SOHW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

SOHW bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Eropuit in de Hoeksche Waard, product van SOHW, wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SOHW. Het gebruik van het logo van Eropuit in de Hoeksche Waard, product van SOHW, is alleen toegestaan na toestemming van SOHW.

SOHW hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan Eropuit in de Hoeksche Waard, product van SOHW wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Copyright

© Copyright SOHW 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij SOHW of zijn gelicenceerd aan SOHW.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door SOHW of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Eropuit in de Hoeksche Waard”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

SOHW voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Beeldmateriaal

Op onze website hebben wij naast eigen beeldmateriaal ook foto’s gebruikt van de volgende websites: Natuurmonumenten, Avontura, Gemeente Oud-Beijerland. Met dank hiervoor.