Natuurgebieden

Verschillende natuurgebieden vind je in de Hoeksche Waard. Wij hebben de belangrijkste uitgelicht die zeker de moeite waard zijn om eens te komen bezoeken.

Korendijkse Slikken
Langs het Zuid-Hollandse Haringvliet ligt natuurgebied de Korendijkse Slikken. De wandelroute van de Korendijkse Slikken voert je door graslanden en langs zoetwatergetijdenatuur. Het natuurgebied is een ideale plek om vogels te spotten, met als kroonjuweel de zeearend. Verrekijker mee dus!

Oeverlanden Hollands Diep
Zoetwatergebied dat zich uitstrekt in het zuidoosten van Zuid-Holland, van Numansdorp tot Strijensas. Hier vind je ongerepte natuur, met verruigde rietlanden, open water, geulen en kreken, buitendijkse natuur en wilgenbossen. En met eb en vloed dus, wat zeldzaam is op zoet water.

Oudeland van Strijen
Het Oudeland van Strijen is een weidevogelgebied. In het voorjaar wemelt het er van grutto’s, tureluurs en kieviten en ‘s winters van de brand- en kolganzen. Verder is er een vogelobservatiehut en een gemaal.

Tiendgorzen
De Tiendgorzen is ingericht als moerasnatuur. En met succes: sinds enkele jaren komt de zeldzame noordse woelmuis hier voor. Het knaagdier leeft in drassig gras- en rietland. Ook doen veel vogels dit stukje natuur aan het Haringvliet aan. Vrij toegankelijk op wegen en paden (laarzen aanbevolen). Ongemarkeerde wandelroute 1 km of 3 km.
In de moerasnatuur van Tiendgorzen woont sinds enkele jaren de zeldzame noordse woelmuis. Het beestje voelt zich helemaal thuis in de natuur van het drassige gras- en rietland.

Tiengemeten
Tiengemeten is een natuureiland met grote waarde voor planten en dieren maar is ook steeds aantrekkelijker voor de recreant. Gezinnen met kinderen, ouderen, mindervaliden én natuurlijk de liefhebber van ruige natuur, iedereen vindt er iets van zijn gading. Met een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten met een expositie over nieuwe wildernis in de delta. Informatie over natuurbeheer en recreatiemogelijkheden op het eiland Tiengemeten en fietsverhuur.
Fietsverhuur bij bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op het natuureiland Tiengemeten. Aan de noordzijde van het eiland ligt een verharde weg naar oost en west, totale lengte ongeveer 8 km, verder uitsluitend wandelgebied.
Het bezoekerscentrum verhuurt fietsen, kinderfietsen, tandems en een Gobike.